ประเทศที่น่าสนใจ

Standard

               สถานที่ท่องเที่ยว หรือสถานที่สำคัญ ในแต่ละประเทศ ก็จะมีความงดงามและความศักดิ์สิทธิ์ แตกกต่างกันไป  ดั้งนั้น เวลาที่เราได้เดินทางไปเยี่ยมชมประเทศไหนก็ควร ศึกษา ทำความเข้าใจกับประเทศนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆ ก่อนว่าเขามีกฎอย่างไร  ข้อปฎิบัติอย่างไร ไม่อย่างงั้นเราอาจจะโดนจับข้อหาผิดกฎหมาย  โดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะ

สวิท เซอร์แลน

สวิท เซอร์แลน

จีน

จีน

เกาหลีใต้

เกาหลีใต้

อิตาลี

อิตาลี

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศส

นิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์

ไทย

ไทย

ญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

Advertisements