ศาสนา

china1

 

ศาสนาในประเทศจีน มีศาสนาใหญ่ๆ อยู่สามศาสนาอันได้แก่ เต๋า ขงจื่อ และพุทธศาสนา ขงจื่อและศาสนาเต๋าเป็นศาสนาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนเอง ส่วนศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เผยแผ่มาทางตะวันตก
ศาสนาพุทธก็เป็นที่เคารพ นับถือไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าขงจื่อและเต๋า

ในแผ่นดินจีนจะมีภูเขาที่มีชื่อเสียงอยู่สี่แห่ง ซึ่งมีปูชนียสถานทางพุทธศาสนาประดิษฐานอยู่อันได้แก่

1. ภูเขาจิ่วฮัว หรือ ภูเก้าวิจิตร แห่งมณฑลอานฮุย มี พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์ หรือ พระมาลัย ประดิษฐานอยู่
2. ภูเขาอู่ไถ หรือ ภูห้าหอ แห่งมณฑลซานซี มี พระมัญชูศรีโพธิสัตว์ ประดิษฐานอยู่
3. ภูเขาเอ่อเหมย หรือ ภูคิ้วนาง แห่งมณฑลเสฉวน ภูเขาแห่งนี้ชาวกำลังภายในเรียกว่าเขาง๊อไบ๊ มี พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ ประดิษฐานอยู่
4. ภูเขาผู่ถัว หรือ ภูพุทโธแห่งมณฑลเจ้อเจียง มี พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม ประดิษฐานอยู่

พระโพธิสัตว์ทั้งสี่ต่างก็ได้รับการยกย่องมากในพุทธศาสนามหายาน และยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของชาวพุทธอีกด้วย

CR.http://forum.phuketindex.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s