ศาสนาที่นับถือในประเทศญี่ปุ่นคือ   ศาสนาชินโต

ศาสนาชินโต เป็นศาสนาดั้งเดิมของญี่ปุ่นมากกว่า2000 ปี ปัจจุบันศาสนานี้ถูกแบ่งออกเป็น 3 นิกายหลัก มีผู้นับถือศาสนานี้ประมาณ 108 ล้านคน ทั่วประเทศญี่ปุ่น

คำว่า “ชินโต” แปลว่า วิถีของพระเจ้า หมายความว่า บุคคลต้องปฏิบัติตนตามทางของสวรรค์ ภักดีต่อพระเจ้า พระเจ้าในที่นี้หมายถึงธรรมชาติ ซึ่งอยู่รอบตัวมนุษย์ ศาสนาชินโตยึดถือคำสอนสืบเนื่องมาจากศาสนาเต๋าและขงจื๊อหลายประการ ญี่ปุ่นมีเทพนิยายมาแต่โบราณหลายพันปีว่า “พระอาทิตย์เป็นผู้สร้างเกาะญี่ปุ่น และชาวญี่ปุ่นทั้งหลายที่เกิดบนเกาะนี้ เป็นลูกหลานของพระอาทิตย์” คนญี่ปุ่นจึงมีความเชื่อว่า จักรพรรดิของตนทุกพระองค์ทรงมีเชื้อสายมาจากพระอาทิตย์ด้วย ปัจจุบันความนับถือนี้คลี่คลายไปมาก แต่ก็ยังมีผู้นับถือเคร่งครัดอยู่ไม่น้อย

ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ เป็นผลมำให้คนญี่ปุ่นเป็นคนรักชาติ รักบรรพบุรุษของตนยิ่งกว่าชาติใด และตามคติดังกล่าวนี้เช่นกันเป็นผลให้เกิดจริยธรรมขึ้นอย่างหนึ่ง เรียกว่า บูชิโด ซึ่งเป็นวินัยของนักรบ และเป็นลัทธิชาตินิยมอย่างสูงสุดในกลุ่มชาวญี่ปุ่นด้วย

การปฏิบัติตามศาสนาชินโต คือ จงรักภักดีต่อพระเจ้า ต่อจักรพรรดิและปฏิบัติตามหลักจริยธรรมต่างๆที่ปรากฏเป็นข้อปฏิบัติ ซึ่งมีหลักแห่งการปฏิบัติเพื่อความดีสูงสุด 4 ประการ คือ

1.    ให้มีความคิดเบิกบาน

2.    ให้มีความคิดบริสุทธิ์สะอาด

3.    ให้มีความคิดถูกต้อง

4.    ให้มีความคิดเที่ยงตรง

ผู้ใดปฏิบัติทำใจให้มีสภาพดังกล่าว เมื่อตายไปแล้วก็จะพามนุษย์ผู้ปฏิบัติไปสู่ความเป็นเทพเจ้า

อิทธิพลของชินโตนั้น แยกออกเป็น 2 อย่าง

อย่างหนึ่งคือ อิทธิฟลในทางหลงผิด ด้วยอาศัยเทพนิยายและเรื่องสวรรค์ อันเชื่อกันมาในลักษณะงมงาย จนทำให้กลายเป็นความหลงชาติ

อิทธิพลอย่างที่สอง คือ ถ้าตัดความหลงชาติออกไปแล้ว ก็จะเหลืออยู่แต่จริยธรรมซึ่งเป็นฝ่ายดี มีความรัก มีความสะอาด มีความเมตตา ญี่ปุ่นสร้างชาติของตนจนมั่นคงแข็งแรงได้ก็เพราะอิทธิพลของชินโต ในข้อที่สองนี่เอง

C : หนังสือท่องเที่ยวญี่ปุ่นดินแดนมหาเศรษฐี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s