ภูมิประเทศ
มีหลายประเภท ในเกาะเหนือมีภูเขาไฟ ซึ่งมี 3 แห่ง ที่ยังคุกรุ่นอยู่ มีธารน้ำร้อน น้ำพุร้อน พื้นที่ราบซึ่งอุดมสมบูรณ์เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ หาดทราย ทะเลสาบขนาดใหญ่หลายแห่ง ส่วนในเกาะใต้มีเทือกเขาเซาท์เธอร์นแอลป์ ธารน้ำแข็ง ทะเลสาบ ซึ่งอยู่ท่ามกลางภูเขาและฟยอร์ด

ภูมิอากาศ
มีภูมิอากาศปานกลาง ไม่ร้อนจัดและไม่หนาวจัด มีแสงแดดยาวนานตลอดปี ไม่มีฤดูฝน เพราะฝน จะตกกระจายตลอดปี ภาคตะวันตกของทั้ง 2 เกาะ มีฝนตกชุกกว่าภาคตะวันออก โดยเฉพาะ ทางเกาะใต้ ฤดูกาลจะกลับกับขั้วโลกเหนือ คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

ช่วงเดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และเดือนที่ร้อนที่สุดคือ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ อากาศทางเกาะเหนือจะอุ่นกว่าเกาะใต้ เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศ ของเกาะเหนือ เป็นแบบกึ่งเมืองร้อน ส่วนเกาะใต้จะมีหิมะปกคลุมยอดเขาในฤดูหนาว และหิมะตกเป็นครั้งคราว

สกุลเงิน 
ประเทศนิวซีแลนด์ใช้สกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZ$) โดย 1 NZ$ สามารถแลกเป็นเงินไทยได้ประมาณ 29 บาท ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับอัตราการแลกแปลี่ยนประจำวัน ซึ่งเราสามรถตรวจสอบได้จากธนาคารโดยทั่วไป ปัจจุบันประเทศนิวซีแลนด์มีธนบัตร 5, 10, 20, 50 และ 100 NZ$ ส่วนเหรียญนั้นมีมูลค่าตั้งแต่ 0.20, 0.50, 1 และ 2 NZ$

ประชากร
ประชากาของประเทศนิวซีแลนด์ในปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 4,099,900 คน
(สิงหาคม 2548) ประกอบด้วยประชากรเชื้อสายยุโรปประมาณ 70% ชาวพื้นเมืองที่เป็นเมารีประมาณ 17% ชาวเอเชีย 15% และชนกลุ่มน้อยชาวเกาะแปซิฟีกประมาณ 9%

การปกครอง
ประเทศนิวซีแลนด์มีการปกครองในระบบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาในเครือจักรภพอังกฤษ โดยมีประมุขของประเทศคือ สมเด็จพระราชินีนาถ อลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II ) มีผู้สำเร็จราชการแทนคือ Silvia Cartwright และมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารประเทศ คือ Helen Clark

แผนที่ประเทศนิวซีแลนด์
แผนที่ประเทศนิวซีแลนด์

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s