ศาสนา
ประชากรส่วนมากในประเทศนิยมนับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งประกอบด้วยหลากหลายนิกายดังนี้ Anglican 24.7%
Presbyterian 18.3%
Roman Catholic 15.5%
Methodist 4.8%
Baptist 2.1%
และศาสนาอื่นๆ 34.6%

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s