ประชาชนร้อยละ 48 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก
ร้อยละ 44 นับถือนิกายโปรเตสแตนท์
ร้อยละ 8 นับถือศาสนาอื่นๆหรือมิได้นับถือศาสนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s