พระพุทธศาสนา

dogdrunk1

           พระพุทธศาสนาเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญอย่างหนึ่ง เพราะถึงอย่างไรคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ก็จะหนีจากศาสนาซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมไม่พ้น เพราะคนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนถึงกว่า ๘๐ เปอร์เซ็นต์ วัดวาอาราม โบสถ์ วิหาร มีทั่วทั้งประเทศไทยอิทธิพลของศาสนาพุทธได้มีมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี มีอิทธิพลทั้งในการปกครองและในทางกิริยามรรยาท ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี แม้แต่ความเป็นอยู่ของคนไทยก็อยู่ใต้อิทธิพลของศาสนาจนสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นธรรมเนียมไทย และแม้แต่คนไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆก็ยอมรับเอาขนบธรรมประเพณีเหล่านี้ เช่นการรับประทานอาหาร  คนไทยแต่ก่อนรับประทานอาหารด้วยมือ หรือแม้แต่เดี๋ยวนี้รับประทานอาหารด้วยช้อนส้อมก็ตาม แต่มารยาทรับประทานอาหารของคนไทยนั้นดู้ไปแล้วจะเห็นได้ว่ามาจากศาสนาพุทธ อยู่ในหมวดเสขิยวัตร เป็นมารยาทเรียบร้อยซึ่งคนไทยถือประเพณีมาช้านาน ปัจจุบันแม้แต่คนไทยที่นับถือศาสนาอื่นๆก็ยอมรับธรรมเนียมประเพณีและมรรยาทเหล่านั้น เพราะเห็นว่าเป็นของคนไทย

1_original

 

 

C : http://www.watsamrong.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s